ආර්ඩුයිනෝ වර්ග ගැන දන්න සිංහලෙන්. 

Author: Shazin Sadakath


ආර්ඩුයිනෝ කියන්නේ ලොව ඉතාම ජනප්‍රිය ඉලෙක්ට්‍රොනික ව්‍යාපෘති (Electronic Prototyping Project)  සෑදිය හැකි පද්ධතියකි.

ආර්ඩුයිනෝ මුල් වරට හදුන්වා දෙනු ලබන්නේ ඉතාලියේ පිහිටි Interaction Design Institute Ivrea (IDII) නම් සමාගමයි. ආර්ඩුයිනෝ නිපදවීමට හේතු පාදක වන්නේ සිසුන් සඳහා ඩෝලර් 100 කට වැඩි මුදලක් ඉලෙක්ට්‍රොනික් පරිපථ සැකසීමට යොදා ගන්නා BASIC Stamp microcontroller සඳහා එකළ වැයවීමයි. 2003 වර්ෂයේ Hernando Barragán විසින් Wiring නම් පරිගණක මෘදුකාංග නිපදවන ව්‍යාපෘතියක් ඔහුගේ පශ්චාත් උපාධියේ කොටසක් ලෙස IDII හි කරමින් සිටියේය. මෙම ව්‍යාපෘතිය අධීක්ෂණය කලේ Massimo Banzi and Casey Reas යන අය විසිනි.

Wiring ව්‍යාපෘතියේ මුලික අරමුණ වූයේ ඩොලර් 100ක් වෙනුවට වියදමින් අඩු, සරල ඉලෙක්ට්‍රොනික් පරිපථ සැකසීමට හැකි මෙවලමක් සෑදීම විය. Wiring පද්ධතිය තුළ ATmega168 microcontroller ක් සහිත PCB පරිපථයක් සහ එම පරිපථයට මෘදකාංග නිපදවිය හැකි ඒකාබද්ධ මෙවලමක් (IDE)  ක්ද ඇතුළත් විය. 2003 වර්ෂයේ, Massimo Banzi, David Mellis, David Cuartielles සහ තවත් IDII හි ඉගැනුම ලබන සිසුවකු එක් වී වියදමින් අඩු ATmega8 microcontroller ය Wiring පද්ධතියට හදුන්වා දෙන ලදී. නමුත් තව දුරටත් Wiring නමින් වැඩ කිරීම වෙනුවට ඔවුන් විසින් Arduino නම් පද්ධතියකට දිශාව වෙනස් කරන ලදී. පසු කාලීනව මෙය විවෘත මෘදුකාංග/දෘඩාංග ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී, මෙය ආර්ඩුයිනෝවේ උපත විය.

මෙය ලියන අවස්ථාවේදී නිල ආර්ඩුයිනෝ වර්ග 24 ක් පමණ විකිණීමට තිබෙනවා. ඒවාහි නම් වන්නේ;

 1. 101

 2. Gemma

 3. LilyPad

 4. LilyPad SimpleSnap

 5. LilyPad USB

 6. Mega 2560

 7. Micro

 8. MKR1000

 9. Pro

 10. Pro Mini

 11. Uno

 12. Zero

 13. Due

 14. Esplora

 15. Ethernet

 16. Leonardo

 17. Mega ADK

 18. Mini

 19. Nano

 20. Yùn

 21. Arduino Robot

 22. MKRZero

 23. MKR1400

 24. MKR1300

 

නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ විකිණීමට ඇත්තේ මින් වර්ග පහක් හෝ හයක් පමණි. එම වර්ග පහත දැක් වේ.

 1. Uno

 2. Leonardo

 3. Nano

 4. Mini

 5. Mega 2560

 

ආර්ඩුයිනෝ Uno

මෙය වැඩිම දෙනා කැමැති ආර්ඩුයිනෝ වර්ගය වේ. මෙය දැනට Revision 3 එනම් 3න් වරක් වැඩි දියුණු කිරීමට භාජනය වී ඇත. පාවිච්චියට ඉතාම පහසු, කල් පවතින සහ වැඩිම අමතර එක් කිරීම් (Shields) ප්‍රමාණයක් ඇති ආර්ඩුයිනෝව වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ මිල ගණන් : රු. 930 සිට රු.1000 දක්වා (Online)

ආර්ඩුයිනෝ Leonardo

මෙයද Uno වර්ගයට ඉතාම සමාන පෙනුමක් ඇති ආර්ඩුයිනෝවක් වේ. මෙම නිසාම Uno වට සම්බන්ධ කල හැකි බොහෝ  අමතර එක් කිරීම් (Shields) මෙය සමගද සම්බන්ධ කල හැකිය. Uno ව හා මෙය අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනස වන්නේ Leonardo ව USB device යක්, එනම් keyboard, mouse ක් විදිහට ක්‍රියා කරවීමට හැකි වීමයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ මිල ගණන් : රු. 1390 සිට රු.1450 දක්වා (Online)

ආර්ඩුයිනෝ Nano

මෙය ඉතාම කුඩා ප්‍රමාණයේ ආර්ඩුයිනොවකි. ATmega168, ATmega328P Microcontroller යනාදී වර්ග දෙක ඇතුලත්වන මාදිලි දෙකකින් මිලදී ගත හැක. අමතර එක් කිරීම් (Shields) නොමැත හෝ අඩුය. මෙය USB cable යකින් program කළ හැක. මෙය ප්‍රවීණයන් සඳහා උචිත වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ මිල ගණන් : රු. 490 සිට රු.700 දක්වා ATmega168, ATmega328P මිල ගණන් වෙනස් වේ. (Online)

ආර්ඩුයිනෝ Mini

මෙය ඉතාම කුඩා ප්‍රමාණයේ ආර්ඩුයිනොවකි. අමතර එක් කිරීම් (Shields) නොමැත හෝ අඩුය. මෙය program කළ හැක්කේ USB Serial adapter හෝ USB හෝ RS232 - TTL serial ඇඩප්ටරයක් මගිනි. මෙය ප්‍රවීණයන් සඳහා උචිත වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ මිල ගණන් : රු. 430 සිට රු.500 දක්වා (Online)

ආර්ඩුයිනෝ Mega

මෙය ප්‍රමාණයෙන් විශාලම ආර්ඩුයිනෝ වලින් එකකි (ආර්ඩුයිනෝ Due ද විශාලය). මෙහි ඇති Microcontroller වන්නේ ATMega2560 එය memory සහ processing හැකියාවෙන් ඉහළය. මෙම නිසා විශාල ව්‍යාපෘති සඳහා මෙය ඉතාම උචිතය. ආර්ඩුයිනෝ Uno වලට සම්බන්ධ කළ හැකි අමතර එක් කිරීම් (Shields) බොහොමයක් මෙයට සම්බන්ධ කළ හැක.

ශ්‍රී ලංකාවේ මිල ගණන් : රු. 1450 සිට රු.1750 දක්වා (Online)

ආර්ඩුයිනෝ Uno, Leonardo, Nano, Mini, Mega 2560 සංසන්දනය
 

නම

Processor වර්ගය

අවශ්‍ය

Voltage ප්‍රමාණය

CPU වේගය

Analog In/Out

Digital IO/PWM

EEPROM [kB]

ස්ථිතික මෙමරි [kB]

ෆ්ලෑෂ් මෙමරි [kB]

USB වර්ගය

UART ප්‍රමාණය

Mega 2560

ATmega2560

5 V / 7-12 V

16 MHz

16/0

54/15

4

8

256

Regular

4

Uno

ATmega328P

5 V / 7-12 V

16 MHz

06/01/00

14/6

1

2

32

Regular

1

Leonardo

ATmega32U4

5 V / 7-12 V

16 MHz

12/01/00

20/7

1

2.5

32

Micro

1

Mini

ATmega328P

5 V / 7-9 V

16 MHz

08/01/00

14/6

1

2

32

-

-

Nano

ATmega168

ATmega328P

5 V / 7-9 V

16 MHz

08/01/00

14/6

0.512

1

1

2

16

32

Mini

1


ආර්ඩුයිනෝ මිලදී ගැනීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු

 1. සමහර Chinese clone හෝ Chinese compatible ලෙස දක්වා ඇති ආර්ඩුයිනෝ වර්ග සමහර අමතර එක් කිරීම් (Shields) සමග වැඩ කරන්නේ නැහැ. මෙම නිසා ඔබ කිසියම් ව්‍යාපෘතියක් සිතැතිව ආර්ඩුයිනෝ වක් මිලට ගන්න යනවා නම් ඔබ මිලට ගන්න යන වර්ගය, මිලට ගන්න යන අමතර එක් කිරීම සමග වැඩ කිරීමට හැකි දැයි සොයා බලන්න.
 2. ඔබට මිලදී ගත් පසු ඔබගේ ව්‍යාපෘති සඳහා කෙතරම් උදවු සහ උපදෙස් සැපයුම් කරු ගෙන් ලබා ගත හැකි දැයි බලන්න. 
 3. ආර්ඩුයිනෝ වලට (රු. 1000ට අඩු) Warranty ලැබෙන්නේ කලාතුරකින්. Warranty වෙනුවට ඔබ මිලට ගත් ආර්ඩුයිනෝව කිසිම හානියක් නැතිව පාවිච්චි කිරීමට අදාළ උපදෙස් සැපයුම් කරු ගෙන් ලබා ගත හැකි දැයි බලන්න. 

මීට අමතරව ඔබට ඇති අදහස්, යෝජනා, චෝදනා comment කරන්න.Tags: Arduino Uno Nano Mini Mega Leonardo Sinhala Sri Lanka Lanka Buy Sri Lanka
Views: 5412
Register for more exciting articles

Comments

Please login or register to post a comment.


There are currently no comments.