ආර්ඩුයිනෝ UNO ඔරිජිනල් සහ චයිනීස් ක්ලෝන්

Author: Shazin Sadakath


ශ්‍රී ලංකාවේ අද ආර්ඩුයිනෝ UNO කියන නම වරක් හෝ අසා නොමැති පුද්ගලයෙකු නැති තරම්ය. පාසැල් ළමුන්ගේ සිට විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් දක්වා සැම දෙනාම භාවිතා කරන මෙවලමක් බවට ආර්ඩුයිනෝ UNO පත් වී ඇත.

මෙම නිසාම අප ආර්ඩුයිනෝ UNO ගැන මින් පෙරද කතා කර ඇත්තෙමු. නමුත් අද මෙම ලිපිය මගින් අපි ඉතාලියේ නිෂ්පාදිත නියම ආර්ඩුයිනෝ UNO එකක් හා චීනයේ නිෂ්පාදිත ආර්ඩුයිනෝ UNO ක්ලෝනයක වෙනස ගෙන කතා කිරීමට යන්නේ බොහෝ දෙනාගේ ඉල්ලීම මතය.

පහත දැක්වෙන පින්තුරයේ ඇත්තේ ආර්ඩුයිනෝ UNO දෙකකි. ඉන් එකක් ඉතාලියේ නිෂ්පාදිත එකක් වන අතර අනෙක චීනයේ නිෂ්පාදිත එකක් වේ. ඔබට ඉතාලියේ නිෂ්පාදනය කළ ආර්ඩුයිනෝ UNO ව කුමක් දැයි වෙන් කර කිව හැකිද?

 

ඔබ දකුණු පස ඇති ආර්ඩුයිනෝ UNO ව තෝරා ගත්තේ නම් ඔබ නිවැරදි. එය ඉතාලියේ නිෂ්පාදිත ඔරිජිනල් ආර්ඩුයිනෝ UNO වකි. වම් පසෙයි ඇති ආර්ඩුයිනෝ UNO ව චීනයේ නිෂ්පාදිත ක්ලෝනයකි. 

බැලු බැල්මට දෙකෙහි වෙනසක් නොවුවත් පහත වෙනස්කම් අපට දැකිය හැක.

  1. ඔරිජිනල් එකෙහි  WWW.ARDUINO.CC සමග MADE IN ITALY ලෙස චිපයට ඉහලින් මුද්‍රණය කර ඇත. චයිනීස් එකෙහි ඇත්තේ WWW.ARDUINO.CC යන වෙබ් අඩවි නම පමණි.
  2. අකුරු ලියා ඇති font ය ඔරිජිනල් එකෙහි මහත වන අතර

චයිනීස් එකෙහි තුනීව දැක්වේ.

පසුපස පින්තූර සංසන්දනය කිරීමේදී අපට පහත වෙනස්කම් දැකිය හැක.

ඔරිජිනල් ආර්ඩුයිනෝ UNO වෙහි

  1. MADE IN ITALY ලෙස මුද්‍රණය කර ඇත.
  2. දකුණු පස ඉහළ කෙලවර RU ලෙස Recognized Component Mark UL ඉලක්කමක් ගසා ඇත. මෙම ඉලක්කම නිකුත් කරන්නේ Underwriter's Laboratories නම් ආයතනයක්ය. ඉන් සදහන් වන්නේ මෙම උපාංගය තත්වයෙන් උසස් සහ අනෙකුත් උපාංග තුළ අන්තර් ගත කර ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝග්‍යය යන්නයි.
  3. මහත font යොදා ඇත.

චයිනීස් එකෙහි

  1. DESIGN IN ITALY ලෙස මුද්‍රණය කර ඇත.
  2. දකුණු පස ඉහළ කෙලවර RU ඉලක්කමක් නොමැත.
  3. තුනී font යොදා ඇත.
  4. SDA, SCL pin වල අවසන් දෙකහි ඊයම් යොදා නොමැත.

ආර්ඩුයිනෝ UNO වේ ඇති ATMega328P චිපය පමණක් ඇමරිකා මුදලින් ඩොලර් හයකට ආසන්න වේ (https://www.adafruit.com/product/123). එනම් ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රුපියල් 950කට ආසන්නය. ඉතින් ඔබ ඊළඟ ආර්ඩුයිනෝ මිලදී ගැනීමේදී මෙම කරුණු පිළිබද සැලකිලිමත් වන්න.

 Tags: Arduino Uno SriLanka Chinese Italy Original Sinhala
Views: 3719
Register for more exciting articles

Comments

Please login or register to post a comment.


There are currently no comments.