ආර්ඩුයිනෝ MKR Vidor 4000

Author: Shazin Sadakath


ආර්ඩුයිනෝ පවුලට එක් වන අලුත්ම සාමාජිකයා ගැන තමයි මේ ලිපියෙන් අප අද කතා කරන්න යන්නේ. නමින් ආර්ඩුයිනෝ MKR Vidor 4000 වන මෙය පෙර මාදිලි වලට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඒ වෙනස තමයි FPGA එකක් සහිත ප්‍රථම සහ එකම ආර්ඩුයිනෝව මෙය වීම. ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරුවන් අතර ප්‍රචලිත FPGA කුමක් දැයි අප දැන් බලමු.

Field-Programmable gate gate array (FPGA) යනු පාරිභෝගිකයකු හෝ නිෂ්පාදකයෙකු විසින් වැඩසටහන්ගත කර නිර්මාණය කළ හැකි  සංයුක්ත පරිපථයකි. එබැවින් "ක්ෂේත්රයේ වැඩසටහන්ගත කළ හැකි" එනම් මිලදී ගැනීමෙන් අනතුරුව වෙනස් කළ හැකි වේ. FPGAs වැඩසටහන්ගත කළ හැකි න්‍යායික කොටස් මාලාවක් අඩංගු වන අතර විවිධාකාර සැකසුම්වල අන්තර් සම්බන්ධතා ඇති බොහෝ තර්කනික ගේට්ටු වැනි බ්ලොක් එකට "රැහැන් රහිතව එකිනෙකට සම්බන්ධ කරගත හැකි" ප්‍රතිනිර්මාණය කළ අන්තර් සම්බන්ධක රාමුවකි. සංකීර්ණ ඒකාබද්ධ ක්‍රයාකාරිත්වයන් සඳහා ලොජිකල් කොටස් කළ හැකි අතර, AND සහ XOR වැනි සරල තාර්කිකයන් ද සකස් කරගත හැකිය. බොහෝ FPGA වල තාර්කික කට්ටලවල මතක මූලද ඇතුළත් වේ. මෙය සරල ෆ්ලිප් ෆ්ලොප්ස්හෝ  වැඩි සම්පූර්ණ මතක කොටස් විය හැකිය. 

මෙම ආර්ඩුයිනෝ මාදිලිය තුළ Altera Cyclone 10CL016 නම් වන FPGA අන්තර්ගත වේ. මෙම FPGA ට 16k ලොජිකල් කොටස්, and 504 kB මතක කොටස් අන්තර්ගත වේ. තවද SAMD21 Cortex-M0+ මයික්‍රෝ කොන්ට්‍රොලරයද and ESP-32 WiFi සම්බන්ධතාව සහ  Bluetooth මොඩුලයක්ද අන්තර්ගත වේ. මෙහි හදුන්වාදෙන මිල ඇමරිකානු ඩොලර් 60ක් වේ.

මෙය ක්‍රියා කරන ආකාරය පහත දැක්වේ.


 
Views: 2860
Register for more exciting articles

Comments

Please login or register to post a comment.


There are currently no comments.